Istorie

Întreprinderea municipală Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect”, este persoană juridică, care activează pe principii de autogestiune și autofinanțare.
Institutul este investit cu funcții teritoriale municipale și execută lucrări de proiectare (producție tehnico-științică), în special necesare pentru satisfacerea cerințelor municipiului Chișinău, cât și pentru alte localități din republică.
Institutul a fost fondat la 1 ianuarie 1975 prin hotărârea Comitetului executiv al Sovietului orășenesc Chișinău nr. 441 din 30.12.1974, în temeiul hotărârii Sovietului Miniștrilor al R.S.S.Moldovenești nr. 220 din 18.06.1974.

La 1 august 1975 a fost fondată secția (atelierul) Plan general. În componenta acesteia au fost organizate grupe pe urmatoarele direcții de activitate: grupa rețele ingineresti; grupa amenajarea teritoriului și forme arhitecturale mici; trei grupe de arhitecți-urbaniști. Totodată, în componenta secției Plan general a intrat și un grup de economiști în numar de 6 persoane.
Prin dispoziția Primarului General al municipiului Chișinău nr. 16-d din 19.01.2000 Institutul de proiectări „Chișinăuproiect” a fost reorganizat prin transformare în Întreprinderea Municipală de Proiectări „Chișinăproiect”.
Pentru desfășurarea activității în conformitate cu cadrul legislativ și normativ, Institutul deținea licență în domeniul proiectării pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări; licență în activitatea topo-geodezică și cartografică; licență pentru efectuarea calcului rezistenței construcției clădirilor (SCAD-office).

Actualmente, conform ultimelor modificări ale legislației, activitatea de proiectare a Institutului se realizează în baza certificatelor de atestare tehnico-profesională a colaboratorilor angajați permanent, care acoperă toate segmentele de proiectare prevăzute în statutul instituției.
În 2020 în cadrul institutului, în rezultatul reorganizării, a fost creată secția de Verificare și Expertizare a Proiectelor și Construcțiilor, care este asigurată cu specialiști atestați cu dreptul de verificare a tuturor compartimentelor de proiect.
n cadrul institutului activează 119 angajați, dintre care 86 proiectanți și 33 personal auxiliar.
Instituția este dotată cu tehnică de scanare, imprimare, multiplicare (formatele A0-A4), copertare, laminare și completare a proiectelor.

Pentru documentare normativă a proiectelor în institut activează biblioteca tehnică, arhiva proiectelor elaborate și de tip, unde se află toată documentația normativă, legi, regulamente și alte acte normative, necesare procesului de proiectare și verificare. Institutul dispune suplimentar de încăperi pentru organizarea ședințelor tehnice, săli speciale pentru elaborarea și expunerea materialelor demonstrative.

Pe parcursul a celor 45 ani de activitate, în cadrul I.M.P. „CHIȘINĂUPROIECT” au fost elaborate multiple proiecte urbanistice, în baza cărora au fost dezvoltate orașul Chișinău și localitățile din componența municipiului.
Institutul a fost principalul elaborator al Planului general al orașului Chișinău (aprobat în anul 1989) și a localităților din componența municipiului Chișinău. Deasemenea, este elaboratorul tuturor rețelelor magistrale inginerești ale orașului și a suburbiilor, cum ar fi:

  • apă și canalizare;
  • energie electrică și de contact;
  • energie termică;
  • rețele de transport și drumuri.

Cele mai importante proiecte urbanistice:

  • începând cu anul 1975 până în 1990 pentru fiecare 5 ani se elaborau planurile cincinale (пятилетки) privind dezvoltarea (amplasarea) construcțiilor locative și a obiectivelor socio-economice pentru toate sectoarele administrative ale orașului cu analiza ulterioară a realizării acestora;
  • 1978 – Planului urbanistic general al or.Chisinau (aprobat în anul 1989);
  • 197980 – Schema de transport a or. Chișinău;
  • 1988 – Planul urbanistic de detaliu pentru partea centrală a orasului;
  • Planuri de amenajare și Planuri urbanistice generale pentru teritoriile localităților din componența municipiului Chișinău;
  • Studii de fezabilitate, Planuri urbanistice Zonale și de detaliu privind sistematizarea zonelor funcționale a teritoriului orașului Chișinău și a teritoriilor localităților din componența municipiului.

Institutul a elaborat documentație de proiect și deviz la circa 3500 obiective, printre care: obiective de menire socială, cultură, blocuri de locuințe, grădinițe, școli, blocuri de studii, administrative, centre comerciale, piețe agricole, policlinici, spitale, centre de telefonie, substații de transformatoare, stații de distribuție a energiei electrice, linii de troleibuze, stații de pompare a apei, instalații de epurare a apei, instalații de captare a apei din izvoare subterane și altele.
Institutul deține o experiență vastă în domeniul explorării, cercetăii obiectivelor de menire social-locativă și expertizei stării fizice a clădirilor în urma seismelor și alunecărilor de teren, participă activ la lichidarea consecințelor ce țin de situații excepționale în municipiul Chișinău.